Profi-NETWORK s.r.o.

Profi-NETWORK s.r.o,

Profi-NETWORK, s.r.o.
Súvoz 738/1
911 01 Trenčín


E-Mail: sales@profi-network.sk
Telefón: +421 32 7443965
 Fax: +421 32 7443967
 www: www.profi-network.sk


Fakturačné údaje:
Suvoz 738/1
911 01 Trenčín
IČO: 36299448
IČDPH: SK2020174882
Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Vložka číslo: 10643/R

Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: 2620270684/1100
IBAN : SK72 1100 0000 0026 2027 0684

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Účet: 4003619771/7500
IBAN : SK80 7500 0000 0040 0361 9771

_____________________________________________________
Profi-NETWORK s.r.o.
Súvoz 738/1
91101 Trenčín

Tel.: 00421 32 7443965
E-mail: sales@profi-network.sk